Om skadedjursprodukter

Fåglar i vår närhet kan många gånger bli en störande & sanitär olägenhet. Bird Gards produkter avger slumpmässigt valda autentiskt inspelade varningsljud från stressade fåglar i flykt eller fara samt ljud från naturliga fiender som rovfåglar, varg, hund etc.

 

Bird Gard är en elektronisk fågelskrämma, som med hjälp av digitalt inspelade ljud av valda fågelarter i stressade situationer och nödläge, rovdjursljud samt för fåglar obehagliga elekroniska ljudsekvenser effektivt håller dem på avstånd. Upp till 8 olika ljud kan väljas, och kan spelas upp slumpvis för att inte fåglarna ska vänja sig.

Systemet har använts under många år främst i USA, men även i Sverige och övriga världen. Tester i Sverige visar att fåglar från de nordiska språkfamiljerna lyder sina amerikanska fågelkusiners varningsrop ur högtalarna och flyger sin väg.


Helsingborgs Hamn AB är en av kunderna som har använt systemet med stor framgång sedan 1996. Enheterna finns installerade i handelshamnar, torg, småbåtshamnar, kommunala soptippar, industrier, biluppställningsplatser, sjukhus, högspänningsställverk och flygplatser.

 

Fiskmås och kaja är de vanligast förekommande problemfåglarna för våra kunder och här rekommenderar vi med fördel Bird Gards produkter, ibland i kombination med visuella effekter. Det finns dock varningsljud mot en mängd andra fågelarter - se lista!

Elektronisk skadedjursbekämpning är både ofarligt och miljövänligt. Varningsljuden är inspelade på EPROM-chip med åtta läten på varje chip. Det finns idag en mängd olika chip med ljud från skilda fågelarter - se listor nedan!

<- Se video om Bird Gards produkter här !

- > Läs mer om skadedjursprodukter här !

 

Mer info finns på tillverkarens hemsida - www.birdgard.com

OBS! Det är viktigt att fågelarten identifieras för fullgod effekt. Använd gärna den utmärkta sidan www.fageln.se !

Svårt att avgöra behovet? Kontakta oss så diskuterar vi oss fram till en optimal lösning! Vi lämnar gärna offert om så önskas!

BirdGard Tips&råd.pdf
Adobe Acrobat-dokument 40.0 KB

25 år av forskning och utveckling inom fågelavvisande teknik har gjort Bird Gard världsledande inom elektronisk fågelkontrollUniversitetstester och omfattande fältstudier har visat att Bird Gard är mycket effektiv att på ett säkert och humant sätt kontrollera fåglar som upplevs som störandeBird Gards produkter är inte bara en ljudalstrande apparat för att försöka skrämma fåglar, utan en mycket sofistikerad elektronisk enhet som använder bioakustisk vetenskap som grundar sig  överlevnadsinstinkten i fåglarnas DNA.


Bird
 Gard utnyttjar den inneboende kraften i den naturliga överlevnadsinstinkten hos fåglar. Digitala inspelningar av nödställda och skrämda fåglar sänds tillsammans med  ljuden från deras naturliga fiender via väderbeständiga kvalitetshögtalareDetta utlöser en primal rädsla med flykt som resultat. Skadefåglarna flyttar snart till en ny plats där de kan vistas utan att känna sig hotade.

Vi säljer även Bird Control Systems vetenskapligt utprovade flygande hökdrakar respektive ballongdrakar, Hawk-Kite och Heli-Kite som visats sig vara ett ljudlöst och effektivt alternativ eller komplement till Bird Gards produkter.