Övervakningssystem

Kameraövervakning

Kameraövervakningssystem innebär att kameror i systemet visar bilder i realtid på en monitor, där användaren kan ha överblick över sin verksamhet. Systemet kan även spela in händelser kontinuerligt, efter schema eller endast när något förändras i kamerabilden. Bilderna lagras på en hårddisk i systemets centralenhet.

Kameraövervakning används vanligen i syfte till att användaren i efterhand kan gå in och titta på inspelade scenarion som är intressanta för verksamheten, snatterier stölder etc. Om systemets centralenhet (bildlagrare) anslutits till internet så kan användaren fjärrmässigt via internet ansluta till sitt system från en annan PC eller mobiltelefon/surfplatta och genom den se bilder i realtid och hantera systemet. Kameraövervakningssystem bör inte användas som ett inbrottslarm då kameror inte har samma förmåga att analysera och ge samma ”säkra” larm som en IR-detektor i ett larmsystem.

IP-kamerasystem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett IP-kameraövervakningssystem består av en videolagringsenhet, en s.k NVR (Network Video Recorder), ett antal IP-kameror (Internet Protocol) med ev fästen samt ett kabelnätverk som ansluter kamerorna med NVR-enheten.


NVR-enheterna kan ansluta olika många kameror. De vi paket vi säljer är från 2 kameror upp till 6 samt paket med AI-kameror.
Separata enheter finns för upp till 16 kameror.

IP-kameror finns med olika egenskaper och bildkvalitet, från 2MP upp till 8 MP som ger en utmärkt bildkvalitet i de allra flesta sammanhang och till ett överkomligt pris.

Kamerorna kan enkelt övervakas och delvis styras via app i mobil eller surfplatta. Du får omedelbart notis om rörelser i ditt övervakningsområde, som kan konfigureras efter behov.

 

Installation och intrimning är också en viktig komponent för att erhålla ett väl fungerande övervakningssystem.

Kontakta oss via mejl kontakta@secronic.com så utför vi en inventering över de behov som finns för ert skyddsobjekt samt tar fram en preliminär offert.

Mer detaljerad information om utbud och prestanda finner du på GB Tradings hemsida.

Klicka här för mer information och beställning. Vi har enbart tagit med några exempel på de många alternativa enheter som finns att tillgå.